Od roku szkolnego 2009/2010 w Gimnazjum nr 91, a teraz w Szkole Podstawowej nr 384, działa Klub Ośmiu zarejestrowany w Ogólnopolskim Rejestrze Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu Fundacji „Świat na Tak”. Klub został powołany dla młodzieży, która chce pomagać potrzebującym oraz angażuje się w życie społeczności szkolnej i lokalnej. Powołując się na statut Fundacji „Świat na Tak”, można stwierdzić, iż „wolontariusze Klubów Ośmiu podejmują działania grupowe oraz indywidualne. Praca w grupie daje młodemu człowiekowi poczucie przynależności i bezpieczeństwa, będąc jednocześnie doskonałą lekcją współdziałania. Podejmowanie zadań indywidualnych jest o tyle cenne, iż kształtuje w wolontariuszu takie cechy jak zaradność czy samodzielność. W obu jednak przypadkach liczy się zobowiązanie do osobistego realizowania zadań, bez zrzucania swoich obowiązków na innych”.


Patronem Klubu Ośmiu jest niekwestionowany autorytet wielu ludzi – św. Jan Paweł II. To jego koncepcja „budowania cywilizacji miłości” jest jedną z podstaw pracy wolontariusza.

                                                                                                                                                    
W swojej pracy członkowie Klubu Ośmiu kierują się zasadami:
*    osobistej pracy i zaangażowania na rzecz dobra,
*    budowania cywilizacji miłości,
*    etyczną zasadą Kazimierza Lisieckiego: „wstyd za zło”.

 

 certyfikat1