Gimnazjum nr 91 od zawsze stawia na naukę. I mamy tego efekty! Wyniki egzaminów gimnazjalnych każdego roku są dla naszej społeczności powodem do dumy. Należymy do tej grupy szkół, która szczyci się wysokimi, bardzo wysokimi i najwyższymi wynikami w kraju. Takie efekty odzwierciedla skala staninowa.  Informuje ona, jaką pozycję (od 1 do 9) zajmuje szkoła na tle całej populacji przystępującej w danym roku do egzaminów.

 

stanin

nazwa stanina

przedział wyników

wyrażony w %

1 najniższy <= 4%
2 bardzo niski >4% - 11%
3 niski >11% - 23%
4 niżej średni >23% - 40%
5 średni >40% - 60%
6 wyżej średni >60% - 77%
7 wysoki >77% - 89%
8 bardzo wysoki >89% - 95%
9 najwyższy > 95%

 

Innym miernikiem jakości nauczania jest edukacyjna wartość dodana, tzw. EWD. Jakość kształcenia obliczana jest na podstawie zestawienia wyników uzyskanych ze sprawdzianu po szkole podstawowej z wynikami egzaminów po gimnazjum. To ważna informacja zwrotna dla szkoły, gdyż mówi ona o przyroście wiedzy i umiejętności uczniów dzięki pracy konkretnej placówki oświatowej; mówi o tym, jak bardzo szkoła wpływa na rozwój młodzieży.

Dodatnia wartość EWD – a taką od zawsze ma nasza placówka - oznacza, że stwarzamy uczniom dobre i bardzo dobre warunki rozwoju.

Nasza szkoła od lat znajduje się w gronie najlepszych w kraju. Na liście rankingowej zajmujemy na przemian 1. lub 2. miejsce wśród ursynowskich gimnazjów publicznych. Nasi absolwenci dostają się do dobrych i bardzo dobrych szkół średnich. I – co ważniejsze – radzą sobie z nauką na dalszych etapach kształcenia.