szachy

Nasza szkoła uczestniczy w programie "WARS i SAWA grają w szachy" i współpracuje z Polskim Związkiem Szachowym. W związku z tym od roku szkolnego 2018/2019 prowadzimy obowiązkowe zajęcia szachowe dla klas 1-3.

Szachy są grą rozwijającą wyobraźnię, logiczne myślenie, planowanie i możliwości koncentracji. Pomagają w rozwoju psychicznym dziecka. Pozwalają osiągać lepsze wyniki w nauce, a szczególnie w matematyce.