W roku szkolnym 2019/2020 świetlica szkolna pracuje w godzinach 700 - 1730.

 

Prosimy rodziców i opiekunów o przestrzeganie wyżej wymienionych godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.