W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna pracuje w godzinach 730 - 800 oraz 1130- 1700.

 

Prosimy rodziców i opiekunów o przestrzeganie wyżej wymienionych godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.