Dyrektor szkoły: Marek Niegowski

Wicedyrektor: Bożena Przybylska

Kierownik świetlicy: Bożena Przybylska