Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica w Warszawie

ul. Kajakowa 10; 02-838 Warszawa. tel/fax 22 644 84 61; e-mail: sp384@edu.um.warszawa.pl

captcha

Dyrektor szkoły:  Marek Niegowski

Wicedyrektor:  Bożena Przybylska

Administratorzy dziennika elektronicznego:

  • Alicja Mięta

Administratorzy strony:  

  • Karolina Wiktor

  • Barbara Kutera