W tym roku, już po raz kolejny, nasza szkoła dołączyła do programu „Gorączka Złota PCK”, którego celem jest zbiórka pieniędzy na pomoce szkolne, letni wypoczynek dzieci i młodzieży, a także organizacja ciekawych zajęć pozalekcyjnych dla najuboższych dzieci z terenu Warszawy oraz całego Mazowsza. Zadaniem naszej szkoły będzie zebranie na ten cel jak największej ilości złotych monet o nominałach 1, 2, i 5 groszowych. Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci do aktywnego udziału w tej akcji. Monety można przynosić do szkoły i wrzucić do odpowiednio przygotowanych do tego pojemników lub dostarczyć koordynatorowi akcji, którym jest S. Magdalena (Barbara Kutera).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://mazowieckie.pck.pl/goraczka-zlota-z-pck-2021/

 

Gorączka złota 2021