Przemoc ze strony rówieśników, dyskryminacja, hejt w szkole i internecie, brak zrozumienia przez dorosłych, odebrana przez epidemię swoboda... Dramaty, które przeżywają młodzi ludzie, narastają błyskawicznie. Na pomoc medyczną trzeba długo czekać, ale wiele problemów można rozwiązać zwykłą rozmową.

Od kilku dni działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

800 12 12 12

oraz specjalny czat internetowy (komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika - brpd.gov.pl) - darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.