Wolontariusze naszej szkoły przeprowadzili dwie kwesty na cele dobroczynne przy kościele w Pyrach. W niedzielę 4 października br., po każdej Mszy św.  zbierali do puszek datki na rzecz parafialnej Caritas, która zajmuje się szeroko pojętą pomocą charytatywną.

W niedzielę 11 października, w całej Polsce obchodzony był XX Dzień Papieski. Z tej okazji przeprowadzona była również zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z mniejszych miejscowości. Organizatorem akcji była Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 

4

 

4

 

4

 

4