Nasza szkoła wzięła udział w świątecznej akcji "Senior w koronie", która polegała na zbiórce darów (produktów żywnościowych, środków higienicznych itp.) dla najstarszych i samotnych mieszkańców Warszawy. Ich sytuacja w czasie pandemii covid-19 jest szczególnie trudna, stąd ogromna mobilizacja wszystkich ludzi o dobrych i szeroko otwartych sercach. Hasłem akcji były słowa: "Mnóżmy szczęście - dzielmy się dobrem!".

 

Senior w koronie 1

Podczas zdalnej edukacji uczniowie z klasy III b wykonali świąteczne świeczniki.

Instrukcja wykonania świecznika: https://view.genial.ly/5fd0d4b134487c74a6daca38/presentation-swiecznik-krok-po-kroku

 

2 (2)
2 (2)
3
3
1
1

Przemoc ze strony rówieśników, dyskryminacja, hejt w szkole i internecie, brak zrozumienia przez dorosłych, odebrana przez epidemię swoboda... Dramaty, które przeżywają młodzi ludzie, narastają błyskawicznie. Na pomoc medyczną trzeba długo czekać, ale wiele problemów można rozwiązać zwykłą rozmową.

Od kilku dni działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

800 12 12 12

oraz specjalny czat internetowy (komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika - brpd.gov.pl) - darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży. 

Co roku 5 grudnia, w celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie, od 1986 roku z inicjatywy ONZ obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji przedstawiciele naszych wolontariuszy z klas VII i VIII wzięli udział w warsztatach improwizacji i kreatywnego myślenia "Improkreatywni - on line ", mających na celu wzmocnić takie cechy jak empatia, otwartość na innych ludzi, a także podpowiedzieć, jak pomóc zaufać swoim pomysłom i kompetencjom obniżając poziom lęku. Odbyły się one na platformie ZOOM w sobotę 5 grudnia. Warsztaty poprowadził Jacek Stefanik, na stałe związany z Teatrami ITO -Teatr i IMPRO ATAK.

 

PL ImproKreatywni fb

 

Jacek Stefanik

Mimo trudnych warunków pandemicznych udało nam się zakończyć w naszej szkole akcję upamiętniającą Bohaterów Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które wykonały kartki i albumy dla Powstańców. To może mały, ale bardzo ważny gest! Dziękujemy też wychowawcom klas za przybliżenie dzieciom i młodzieży historii Powstania Warszawskiego i sylwetek jego Bohaterów.

 

IMG 20201016 115635

 

IMG 20201016 115635

 

IMG 20201016 115635

 

IMG 20201016 115635

 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA, ang. European Antibiotic Awareness Day) został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i jest obchodzony corocznie w dniu 18 listopada w całej Europie.

Kampania EDWA w Polsce organizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia p.n. „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków 2016-2020” realizowanego przez zespół ekspertów Narodowego Instytutu Leków.

Celem Europejskiego Dia Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi i poprzez prowadzone działania podniesienie świadomości społeczeństwa jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania i rozprzestrzeniania się oporności  na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.