Przewodnicząca - 

Zastępca - 
 
Opiekun SU - Magdalena Zawadzka

                    

 

Regulamin szczęśliwego numerka!

Szczęśliwy numerek zwalnia:

- z niezapowiedzianej kartkówki,

- z odpowiedzi ustnej,

- z nieodrobionej pracy domowej.