Przewodnicząca - Maria Rosłoniec, klasa 6a

Zastępca - Maciej Dziadosz, klasa 7a
 
Opiekun SU - Magdalena Zawadzka

                    

 

Regulamin szczęśliwego numerka!

Szczęśliwy numerek zwalnia:

- z niezapowiedzianej kartkówki,

- z odpowiedzi ustnej,

- z nieodrobionej pracy domowej.