Podręczniki dotowane do wszystkich klas szkoły podstawowej uczeń otrzyma w szkole na.

(Zarządzenie dyrektora w sprawie korzystania z dotowanych podręczników)