Katalog biblioteki dostępny pod linkiem: https://m004788.molnet.mol.pl

 

Zadaniem biblioteki szkolnej jest usprawnienie procesów efektywnego uczenia się, umożliwienie  rozwoju zainteresowań i pracy samokształceniowej. Jest ona warsztatem pracy dla ucznia i nauczyciela, miejscem kształtującym kompetencje informacyjne. Umożliwia doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł,  pozyskiwania, selekcjonowania i przetwarzania zdobytych informacji.

 

Nasza biblioteka mieści się na parterze budynku szkolnego. W pomieszczeniu znajduje się wypożyczalnia z wolnym dostępem do zbiorów oraz  czytelnia wyposażona w 3 stanowiska komputerowe  podłączone do Internetu. 

 

Charakterystyka księgozbioru

Obecnie dysponujemy księgozbiorem liczącym 11 221 woluminów, na który składają się:

 • literatura piękna (głównie lektury z języka polskiego),
 • encyklopedie ogólne i specjalne, albumy, leksykony, słowniki językowe, rzeczowe itp.
 • literatura popularnonaukowa z poszczególnych dziedzin wiedzy,
 • literatura psychologiczna i pedagogiczna (obejmuje książki z zakresu wychowania i nauczania),
 • popularna literatura młodzieżowa (głównie fantastyka),
 • podręczniki,
 • literatura obcojęzyczna

Ze zbiorów niepiśmiennych biblioteka gromadzi dla celów dydaktycznych także: płyty CD, płyty DVD, kasety VHS.

W prenumeracie znajduje się 7 tytułów czasopism dla uczniów. W czytelni proponujemy czytelnikom między innymi: „Victor gimnazjalista”, „Wiedza i Życie”, „Mówią Wieki”.

Księgozbiór jest uzupełniany w miarę przydziału środków finansowych, a także dzięki darom czytelników.

 

Ogólne zasady korzystania

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Zbiory biblioteczne można wypożyczać do domu , do pracowni przedmiotowych na lekcje lub korzystać na miejscu (księgozbiór podręczny).
 3. Wypożyczone materiały należy zwrócić najpóźniej po upływie 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych woluminów.
 4. System obsługi czytelnika jest skomputeryzowany. Przy wypożyczaniu książek czytelnicy posługują się kodowanymi kartami bibliotecznymi.
 5. Czytelnicy mają możliwość wykonania kserokopii.